Vánoce po mexicku

Mexické Vánoce jsou jako Mexiko samotné: je to směs vlivů indiánských zachovaných z dob před příjezdem Evropanů, katolických dovezených španělskými dobyvateli a kolonizátory a amerických převzatých v nedávné minulosti od dominantních sousedů ze severu. V některých rodinách, především těch pobožnějších, začínají Vánoce stejně jako v České Republice adventem: čtyři neděle před Vánocemi se postupně zapalují…

(velko)Město Mexiko

Hlavní město Mexika se jmenuje město Mexiko. Přestože většina Čechů si nejspíš vybaví anglický název Mexico city, já jsem pro, aby se používal buď původní výraz ve španělštině (Ciudad de México) nebo v češtině (město Mexiko). Stačí si uvědomit, že před cca 150 lety Spojené státy zabraly více než 1/3 mexického území (proto má celý jih…

10 nejnavštěvovanějších archeologických nalezišť v Mexiku 2014

Současné Mexiko je výsledek střetu dvou kultur: evropské, která se v America začala prosazovat od „objevení“ Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492, a té nativní, indiánské, jež se vyvíjela tisíce let až do podob různých civilizací. První vyspělá hierarchizovaná civilizace se na území Mexika objevila kolem roku 1200 př. n. l., přičemž koloběh byl vždy…

Jak moc je pravděpodobně, že vás v Mexiku zabijou

V souvislosti s Mexikem se často mluví o násilí, nebezpečí, organizovaném zločinu, o mrtvých, které od roku 2006 zanechává Válka proti drogovému obchodu. V českých mediích se téměř bezvýhradně objevují jenom zprávy o vraždách, masových hrobech a dopadení drogových překupníků. Není divu, že člověk z toho může snadno nabýt pocitu, že při pobytu v Mexiku…

O vztahu mezi Mexikem, Santa Clausem, cukrovkou a Coca-Colou

2. prosince se na hlavním náměstí hlavního města Mexika stalo něco nečekaného. Santa Claus vystoupil s veřejným prohlášením, a to při příležitosti nafouknutí obří plastové červené plechovky připomínající tu od Coca-Coly. Místo světově proslulého loga na ní nicméně bylo napsáno „Cukrovka“ a upozornění, „slazené nápoje způsobují v Mexiku 24 000 smrtí ročně.“ A o čem Santa mluvil? O…